BPSs.gif (1525 bytes) - home

Ovdje je dato nekoliko slika s ljetovanja na Finn 1999. godine, klikom na pojedinu sliku ćete istu dobiti uvećanu u istom proyoru, a za povratak koristite Back button vašeg browser-a:

Prilaz Malinskoj (Krk) Pogled nazad prema Istri Večer u Malinskoj Pogled na Lubenice (Cres) Da li sam nabavio dovoljno pive? Lubenice, još jedan pogled Odmor u Osoru, AC Bijar Prolaz pored otoka Zeča Pogled na Martinščicu Još jedan osvrt na otok Zeču Grad Cres navečer Još jedan pogled na Cres Odmor u ACI marini Cres Usporedba Finn-a i Jeanneau-a Pomrčina sunca, pogled iz Cresa Kako smo promatrali pomrčinu